Formannskapsmøte 12.oktober 2017

Kl 09.00 på møterommet, kommunehuset.

SAKSLISTE    Møteinnkalling     Møteprotokoll

Referater

32/17 17/587 Godkjenning av protokoll - Formannskapet

33/17 17/584 Budsjettregulering 2017 - Investerings og driftsbudsjett

34/17 17/524 Søknad om endring av åpningstider

Beiarn kommune 06.10.2017

Monika Sande Ordfører