Formannskapsmøte 13. mars 2015

SAKSLISTE                Fullstendig saksliste (pdf) sak 13/15  sak 11/15    Møteprotokoll

08.30 Referater med økonomifokus
09.30 -12.00 Formannskapet med prosess KS v/Per-Oskar Schjølberg og Jens Einar Johansen
12.00 Lunsj på Bygdetunet med biskopen
12.30 - 13.30 Møte med biskopen m/følge
13.45 Formannskapets møte fortsetter


Referater
Delegerte vedtak


10/15 15/132 Godkjenning av protokoll


11/15 13/268 Ny behandling av personalpolitisk plan


12/15 15/118 Kutt i ambulansetjenesten


13/15 14/317 Oppfølging av tiltak i budsjett 2015 - Saksdokumentene ettersendes


14/15 15/98 Søknad om etableringstilskudd og kommunalt lån


15/15 15/58 Fotograf Hege Susann Hansen


Beiarn kommune 06.03.2015
Monika Sande
Ordfører

Fullstendig saksliste (pdf) sak 13/15  sak 11/15  Møteprotokoll