Formannskapsmøte 13. oktober 2014

Saksliste

Tematime:

Besøk fra Solbakk Tre als ved styreleder m/fl.

Referater

36/14 14/522

Godkjenning av protokoll 09.09.14 og 24.09.14 - Formannskapet

37/14 14/539

Ramskjell hytteforening - søknad om refusjon av utgifter

38/14 13/76

Krisesenteret i Salten

39/14 14/437

Budsjettregulering 2014

40/14 14/542

Strategisk næringsplan for Beiarn kommune

41/14 12/756

Beiarn kommune og sjøfossen næringsutvikling as

          Les hele innkallingen (PDF)   Møteprotokoll

Beiarn kommune. 08.10.2014

Monika sande

Ordfører