SAKSLISTE                     Møteinnkalling   Møteprotokoll

Arbeidsøkt: Rammebetingelser mot ny økonomiplan.

16/17 17/361 Godkjenning av protokoll - Formannskapet

17/17 16/928 Nye boliger på Storjord Organisering og gjennomføring

18/17 17/159 Vertskommunesamarbeid for kommunepsykologtjenesten mellom Fauske kommune, Sørfold kommune og Beiarn kommune

19/17 17/6 Fremtidig bruk av Moldjord skole

 

Beiarn kommune, 07.06.17

Monika Sande Ordfører