SAKSLISTE                         Innkalling


REFERATER


42/16 16/1110 Godkjenning av protokoll - Formannskapet


43/16 16/455 Politireformen


Presentasjoner:
Rådmann og økonomisjef presenterer budsjettforslag for 2017 og forslag til balansert økonomiplan 2017 - 2020.
Teknisk sjef og besøkende fra Saltdal og Bodø kommune presenterer status for felles samferdselsprosjekt med blant annet fimvisning.
Økonomisjefen presenterer resultat ytd av kommunens finansforvaltning.


Beiarn kommune, 10.11.2016
Monika Sande
ordfører

Sted: Møterommet på kommunehuset