Formannskapsmøte 19. mars 2014

SAKSLISTE

Referater

9/14 12/864

Nytt nødnett

10/14 13/687

Mulighetsstudie vedr. Kommunestruktur i Salten

11/14 14/142

Oppnevning av valgkomite for selskaper der Beiarn kommune har eierinteresser og rett til styreplass

12/14 14/143

Deltakelse i partnerskap med Nord-Norges Europakontor i Brüssel

13/14 14/119

Innkjøp av bil til administrasjonen på kommunehus

Les hele innkallingen      Møteprotokoll