SAKSLISTE   Møteinnkalling   Møteprotokoll

Møtet finner sted på Moldjord kl 0900, der det først arrangeres møte i Administrasjonsutvalget.
Kl. 10.00 vil Formannskapet befare SmartHouse sin løsning for miniboliger. Miniboliger blir fremvist på Storjord av Stephen Fu og Even Ediassen.
KL. 11.30 er det lunsj på kantina med påfølgende ordinært Formannskapsmøte. *Økonomisjefen ventes å kunne gi orientering om kommunens økonomiske resultat for 2016. *Økonomisjefen vil gi en kort orientering om status for KOSTRArapportering og også om nytt økonomisystem. *Rådmannen vil orientere kort om arbeidet i Energirådet i L VK og aktuelle saker. Leder i styret ti L VK, Torfinn Opheim kommer til kommunestyrets møte i Beiarn 26 april.

Referater 
1/17 17/64 Godkjennign av protokoll - Formannskapet 
2/17 16/692 Budsjett 2017

Beiarn kommune, 27.01.2016
Monika Sande Ordfører