Formannskapsmøte 25. november 2014

SAKSLISTE                                           Hele møteinnkallingen (PDF)

Referater


42/14 14/605
Godkjenning av protokoll 13.10.14


43/14 14/317
Budsjett 2015


44/14 14/534
Møteplan 2015


45/14 14/520
Prosjekt "Sykkel i Salten"


46/14 12/570
Hurtigruten ASA - Salg av aksjer


47/14 14/527
Brukerutvalg Beiarn sykehjem


48/14 14/552 00 § 13
Solbakk Tre AS - Sak legges fram i møtet.


Beiarn kommune, 19.1 1.2014
Monika Sande
Ordfører

Hele møteinnkallingen (PDF)