Formannskapsmøte 25. november 2015

SAKSLISTE                                                                Innkalling (pdf)   Møteprotokoll

Referater

51/15 15/605 Godkjenning av protokoll - Formannskapet

52/15 15/542 Møteplan 2016 - Formannskap og kommunestyre

53/15 15/324 Søknad om tilskudd Sunniva Wormsen

54/15 12/4 Iinterkommunale samarbeidsordninger - Eierstrategi - 2. gans behandling

55/15 15/330 Budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019


Beiarn kommune, 19.11.2015
Monika Sande
ordfører

Innkalling (pdf)     Møteprotokoll