Møtet finner sted på møterommet på kommunehuset og starter kl 09.00

SAKSLISTE    Møteinnkalling      Møteprotokoll

Referater

9/17 17/199 Godkjenning av protokoll - Formannskapet

10/17 16/981 Seriøsitetskrav i offentlige anskaffelser

11/17 17/146 Regulsering av investeringsbudsjettet- Opptak av lån til boligformål

Beiarn kommune, 18.04.2017

Monika Sande Ordfører