SAKSLISTE    Møteinnkalling   Møteprotokoll
  
 
41/17 17/715 GODKJENNING A V PROTOKOLL - FORMANNSKAPET
42/17 17/204 BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN FOR 2018 - 2021
43/17 17/714 MØTEPLAN 2018
44/17 16/792 INFORMASJON OM EKTESKAPSLOVEN - VIGSELSMYNDIGHET
45/17 17/431 ETABLERING AV NYTT INTERKOMMUNALT SEKRETARIATSSELSKAP OG REVISJONSSELSKAP I NORDLAND
46/17 17/689 KONSESJONSKRAFT AVTALE MED NORDLAND FYLKESKOMMUNE
47/17 17/697 STRATEGIPLAN REISELIV SALTEN
 
Beiarn kommune, 23.11.2017
Monika Sande
ordfører