Tilskuddet er på max 10 000 kroner, og de som ikke er kvalifisert til tilskudd fra andre offentlige tilskuddsordninger vil bli prioritert.

Har du en ide, eller lurer du på noe rundt ordningen, ring Bjørnar Brændmo 75 56 90 17 eller Janne Berntsen 75 56 90 34, eller send en epost til post@beiarn.kommune.no