Formannskapsmøte 29.november 2017

SAKSLISTE    Møteinnkalling    Møteprotokoll

41/17 17/715 Godkjenning av protokoll - Formannskapet

42/17 17/204 Budsjett 2018 og økonomiplan for 2018 - 2021

43/17 17/714 Møteplan 2018

44/17 16/792 Informasjo om ekteskapsloven - Vigselsmyndighet

45/17 17/431 Etabelring av nytt interkommunalt sekretariatsselskap og revisjonsselskap i Nordland

46/17 17/689 Konsesjonskraftavtale med Nordland  fylkeskommune

47/17 17/697 Strategiplan Reiseliv Salten

Beiarn kommune, 23.1 1.2017

Monika Sande ordfører