SAKSLISTE                     Møteinnkalling (Pdf)      Strategisk næringsplan for Beiarn kommune  6/16 Kommunestruktur     Møteprotokoll

Referater
Tematime: Orientering om næringsarbeidet
Delegerte vedtak
1/16 16/51 Godkjenning av protokoll - Formannskapet
2/16 14/542 Strategisk næringsplan for Beiarn kommune
3/16 16/42 Ressursinnsats: Næring og utvikling
4/16 16/47 Støtte i rettstvist
5/16 16/9 Forvaltning av finansielle aktiva - kommunal handlingsregel
6/16 14/313 Kommunestruktur
Beiarn kommune, 27.01.2016
Monika Sande
Ordfører

Møteinnkalling (Pdf)   Strategisk næringsplan for Beiarn kommune   6/16 Kommunestruktur      Møteprotokoll