Formannskapsmøte 3. juni 2014

Referater

21/14 13/191 Rapport finansforvaltning 2013

22/14 12/525 Kommunale låneopptak

23/14 14/313 Regjerningens arbeid med ny kommunestruktur - Beiarn kommunes arbeid og tilpasning -ettersendes.

24/14 12/27 Nye tjenesteavtaler - tilsetting av turnusleger og ledsaging av pasienter til behandling i Spesialisthelsetjenesten

25/14 12/1163 Troliveien veilag sa - søknad om utgiftskompensasjon

26/14 13/210 Reglement for finansforvaltning

27/14 14/308 Ny bredbåndsløsning

Les hele innkallingen (pdf)

Tilleggsdokumenter til møtet

Referater
Økonomirapport 2014

Saksdokument til sak 23/14:

Regjeringens arbeid med ny kommunestruktur – Beiarn kommunes arbeid og tilpasning.

Tilleggs sak:

28/14 12/398 Reglement for Beiarn kommunestyre - rutiner for godkjenning av protokoll for alle underutvalg

Tillegg til innkallingen    Protokoll