Formannskapsmøte 3. juni 2014

Referater

21/14 13/191 Rapport finansforvaltning 2013

22/14 12/525 Kommunale låneopptak

23/14 14/313 Regjerningens arbeid med ny kommunestruktur - Beiarn kommunes arbeid og tilpasning -ettersendes.

24/14 12/27 Nye tjenesteavtaler - tilsetting av turnusleger og ledsaging av pasienter til behandling i Spesialisthelsetjenesten

25/14 12/1163 Troliveien veilag sa - søknad om utgiftskompensasjon

26/14 13/210 Reglement for finansforvaltning

27/14 14/308 Ny bredbåndsløsning

Les hele innkallingen (pdf)