Formannskapsmøte 30. april 2014

SAKSLISTE

Muntlge orienteringer:
- Orientering om kommunal økonomi for 2014.
- Behov for justering av finansreglementet.
- Om kommunale veier og vårløsningsproblematikken
- Markering av grunnlovsjubileet
- Gjennomføring av Regionrådets møte i Beiarn 5 og 6 juni.


Referater


Delegerte vedtak


17/14 12/1247 Startlån 2014


18/14 14/122 Bygdeutviklingsprosjekt Beiarelva

19/14 14/224 Søknad om dekning av studium - "Bergteknisk ansvarlig"


20/14 14/172 Årsoppgjør 2013 .

Beiarn kommune, 25.04.2014
Monika Sande
Ordfører

Innkalling (PDF)  Protokoll