Formannskapsmøte 5. februar 2014

Referater

1/14 13/687

Salten - nordområdenes hovedstad

2/14 14/46

Utviklingsprogram for byregioner

3/14 14/59

Søknad om tilskudd til deltakelse i innovasjon Norges designprogram

4/14 14/42

Kjøp av lagerbygninger og areal tilknyttet Tvervik kai

5/14 13/739

Erverv av tomt i Tvervik gnr. 50/22

6/14 13/212

Beiarn Turistsenter als kjøp av areal for oppstilling av campingvogner

7/14 12/481

Kjøp av tilleggsareal, Tollánes

Innkalliing Protokoll