Saksliste               Møteinnkalling (pdf)     Møteprotokoll

Drøftng: organisering av næringsdag for kommunestyret 13.04.2016.

Referater

Delegerte vedtak

7/16 16/173 Godkjenning av protokoll - formannskapet 06.04.2016

8/16 saken går ut.

9/16 16/83 Søknad om støtte til etablering og oppstart – Lev Vel Hjemmeservice"

10/16 16/169  Industribygg slag øyra

11/16 14/552 Aksjer Solbakk tre as

12/16 13/205  Søknad om kommunal t ansvarlig lån

13/16 16/22 Oppnevning av representant i oppnevningsutvalget for meklere i konfliktrådet

14/16 16/172  Årsoppgjør 2015

15/16 16/93 ofl § 13 Invitasjon til tegning

 

Beiarn kommune 01.04.2016

Monika Sande

ordfører

Møteinnkalling (pdf)    Møteprotokoll