SAKSLISTE                 Innkalling pdf    

Møteprotokoll

                                                    

Referater
Delegerte vedtak
27/16 16/896 Godkjenning av protokoll - Formannskapet
28/16 16/886 Søknad om fritak fra politiske verv
29/16 16/822 Søknad om fritak fra politiske verv
30/16 16/357 NK-Nett Bredbåndsutbygging - Fase 2 NK-NETT AS
31/16 16/890 Ny kommunelov
32/16 16/868 Valg av forliksråd 01.01.2017 - 01.01.2021

Beiarn kommune
Monika Sande ordfører   Innkalling