SAKSLISTE                Møteinnkalling  Tilleggssak 4/18   Møteprotokoll

REFERATER

DELEGERTE VEDTAK

1/18 18/49 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET

2/18 18/56 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2018

3/18 18/43 FINANSIERINGSLØSNINGER FOR STØRR NÆRINGSINVESTERINGER. KOMMUNAL ROLLE OG PRIORITERING.

4/18 16/928 NYE BOLIGER STORJORD - FINANSIERING

Beiarn kommune, 30.01.2018

Monika Sande ordfører