Formannskapsmøte 8. april 2014

SAKSLISTE
 

Referater

Delegerte vedtak

14/14 121971

Beiarn hotell as - u.off. Off.l.§ 14 - saksdokumentene legges fram i møtet.

15/14 131718

Reparasjon av laksetrappa i Tollåga

16114 14/169

Detaljreguleringsplan for Kvitberget Dolomittbrudd, Ljøsenhammeren i Bodø kommune - 2.gangs høring

 

Beiarn kommune, 04.04.2014

Monika Sande

Les hele innkallingen    Møteprotokoll