SAKSLISTE    Møteinnkalling  Møteprotokoll

Referater

Delegerte vedtak

3/17 17/148 Godkjenning av protokoll - Formannskapet

4/17 16/358 Finansrapportering - Resultat og rutiner

5/17 17/41 Eiermelding

6/17 16/1 070 Eiendomsskatt på kraftverk 2017

7/17 17/146 Bruk av disposisjonsfond til investering i flyktningeboliger

 8/17 17/149 Ofl§15 Nytt selskap under stiftelse - saken legges fram i møtet.

 

Beiarn kommune 02.03.2017

Monika Sande Ordfører.

Møteinnkalling