Formannskapsmøte 9. januar 2015

Saksliste                                   Hele sakslisten pdf

1/15    00/692    Off.l.§5 Rådmannens ledervilkårsavtale

2/15    131707    Høring oppheving av konsesjonsloven og boplikt

Beiarn kommune, 06.01.2015

Monika Sande