Formannskapsmøte 9. september 2014

SAKSLISTE

 

KL. 10.30 møter Sjøfossen Næringsutvikling v/Sverre Andersen for å orientere om næringssaker og om flytting av SNU sitt kontor.

Referater

Delegerte vedtak

30114 14/63

Søknad om tilskudd Arena Beiarn

31114 141187

Fusjonsvurdering Beiarvest AS - Bodø industri AS

32114 14/466

Søknad om lån Beiarvekst

Les hele innkallingen PDF