Forskrift om utvidet jakttid på elg i deler av Nordland i 2016

Informasjon om utvidet jakttid på elg.