Fosterhjem/Å være fosterhjem

Generelt

Beskrivelse

Har du eller dere lyst til å være fosterforeldre og evner å gi barn et trygt og godt hjem? Et fosterhjem tar imot barn når barnevernstjenesten har besluttet at det skal igangsettes et hjelpetiltak eller i forbindelse med en omsorgsovertakelse. Kommunen har ansvaret for å godkjenne og føre tilsyn med hjemmet. Du vil få nødvendig opplæring.

Kriterier/Vilkår

Fosterforeldre vurderes nøye opp mot det enkelte fosterbarns individuelle behov. De viktigste kravene til deg er at du er i en stabil livssituasjon og har et sosialt nettverk - uansett om du er samboer, enslig eller gift.

For å bli godkjent, må du legge fram tilfredsstillende politiattest. Det kan kreves politiattest også fra andre som bor i fosterhjemmet.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Barnevernets hjemmeside
Fosterhjem - hjemmeside

Regelverk

Lov

Lov om barneverntjenester (barnevernloven) kap. 4 - særlige tiltak
Lov om barneverntjenester (barnevernloven) § 6-10 - politiattest

Forskrift

Forskrift om fosterhjem

Retningslinje

Fosterhjem (retningslinjer fra BFD)
Fosterhjem og fosterhjemsavtalen
Rutiner til fosterforeldre - Forebygging og håndtering av mistanke om seksuelle overgrep

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Fornavn: Lisbeth
Etternavn: Movik
Tittel: Kommunalleder Pleie og omsorg
Telefon: 75 56 91 57
E-post: lisbeth.movik@beiarn.kommune.no

Kontaktenhet

  • Navn: Barneverntjernesten
  • Beskrivelse:

    Interkommunal tjeneste i samarbeid mellom Beiarn og Saltdal kommune.

  • Leder: Marit Nybakk
  • Besøksadresse: Kommunehuset,

Andre opplysninger

Sist oppdatert

10.05.2017 10:19