Fotballkamp G15 7er

Nedre Beiarn 7'er - Grand Bodø J19

Salg av kaffe og kake