Fotballkamp J13

Nedre Beiarn  - Sørfold 7'er

Salg av kaffe og kake