Fotballkamp J13

Nedre Beiarn  - Grand Bodø 2

Salg av kaffe og kake