Friskliv: Trening for mellomtrinnet

Sirkeltrening, styke og kondisjon.

GRATIS!

Kontaktpersoner:Rakel Pettersen 99309391