Fylkesmannens oppsummeringsdokument om kommunereformen

Utdrag fra Fylkesmannens oppsummeringsdokument om kommunereformen:

kommunereform.jpg