Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Handicap-parkering

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Du kan søke kommunen om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Tillatelsen gir deg rett til å parkere på offentlig skiltet og reservert parkeringsplass uten at du betaler avgift, og uten at du behøver å følge den lengste fastsatte parkeringstiden (så sant det ikke er gitt melding om noe annet). Du får vanligvis tillatelse for to til fem år.

Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for å finne parkeringsplass i tilknytning til bosted, arbeid og annen aktivitet.  

Hendvendes til Therese Brodersen på nr: 75 56 91 32

Målgruppe

Personer som ikke kan gå eller som har store vansker med å bevege seg over noen lengde.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og forskrifter

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten.

Se forskrift om parkering for forflytningshemmede og parkeringsforskriften § 33.

Lover

Forvaltningsloven

Forskrifter

Forskrift om parkering for forflytningshemmede

Parkeringsforskriften

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Når du søker kommunen, må du legge ved legeattest og bilde.

Søknaden sendes til

Beiarn Kommune
8110 Moldjord

Saksbehandling

Klagemulighet

Er du misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Andre opplysninger

Oppdatert:2017-09-14 13:16