Har du husket å levere nøkkelen?

Lag og foreninger som har hatt faste leietider i samfunnssalen denne vinteren, må nå levere tilbake nøklene.

Leieavtalen gjelder bare for ett skoleår av gangen, så husk å søke om bruk av salen fra høsten av.

Nøklene leveres på servicetorget.