Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Helsekafé på BeiarVekst

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Et dagtilbud gir deg mulighet for å delta på ulike aktiviteter eller rehabiliteringstiltak.

Dagtilbud er ikke en lovpålagt tjeneste, men kan ytes for å dekke et hjelpebehov som gir rett til tjenesten etter lov om sosiale tjenester i Nav.

Bor du hjemme og har behov for å komme deg ut av en isolert tilværelse? Eller har pårørende behov for avlastning? Et dagtilbud gir deg mulighet for å delta på ulike aktiviteter eller rehabiliteringstiltak.

Beiarn kommune i samarbeid med Frivillighetsentralen og BeiarVekst ønsker velkommen til et hyggelig treffpunkt 1 gang i uken.

Vi holder til i Beiarvekst sitt lokale på Tollå.

Bingo/helsekafé arrangeres hver onsdag kl. 11.00 til ca. kl. 13.30

Det informeres nærmere om jule- og sommerferie gjennom BeiarVekst.

Målgruppe

Eldre, funksjonshemmede, personer med psykiske lidelser m.m.

Eldre, funksjonshemmede, personer med psykiske lidelser m.m.

Eldre som ønsker ønsker og treffe andre

Pris for tjenesten

 Dette er et gratis tilbud.

Partnere

 

 BeiarVekst og Frivilligsentralen

aaa

Lover og forskrifter

Dagtilbud er ikke en lovpålagt tjeneste, men kan ytes for å dekke et hjelpebehov som gir rett til tjenesten etter lov om sosiale tjenester i Nav. Se blant annet sosialtjenesteloven § 12.

Lover

Forvaltningsloven
Sosialtjenesteloven

Forskrifter

Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester

Retningslinjer

Sammen om pårørende

___

Skjema

Saksbehandling

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Helse og omsorgs avdelingen
Postadresse:Moldjord 8110 MOLDJORD
Besøksadresse:8110 MOLDJORD

Andre opplysninger

Oppdatert:2017-10-20 09:59