Helsekafé med bingo

Bor du hjemme og har behov for å komme deg ut av en isolert tilværelse? Eller har pårørende behov for avlastning? Et dagtilbud gir deg mulighet for å delta på ulike aktiviteter eller rehabiliteringstiltak.

Beiarn kommune i samarbeid med Frivilligsentralen og BeiarVekst ønsker velkommen til et hyggelig treffpunkt 1 gang i uken. Vi er på Beiarvekst sitt lokale på Tollå.

Målgruppe

Eldre, funksjonshemmede, personer med psykiske lidelser m.m.

Eldre som ønsker ønsker og treffe andre