Helsekafé på BeiarVekst

Generelt

Beskrivelse

Et dagtilbud gir deg mulighet for å delta på ulike aktiviteter eller rehabiliteringstiltak.

Dagtilbud er ikke en lovpålagt tjeneste, men kan ytes for å dekke et hjelpebehov som gir rett til tjenesten etter lov om sosiale tjenester i Nav.

Bor du hjemme og har behov for å komme deg ut av en isolert tilværelse? Eller har pårørende behov for avlastning? Et dagtilbud gir deg mulighet for å delta på ulike aktiviteter eller rehabiliteringstiltak.

Beiarn kommune i samarbeid med Frivillighetsentralen og BeiarVekst ønsker velkommen til et hyggelig treffpunkt 1 gang i uken.

Vi holder til i Beiarvekst sitt lokale på Tollå.

Bingo/helsekafé arrangeres hver onsdag kl. 11.00 til ca. kl. 13.30

Det informeres nærmere om jule- og sommerferie gjennom BeiarVekst.

Målgruppe

Eldre, funksjonshemmede, personer med psykiske lidelser m.m.

Eldre, funksjonshemmede, personer med psykiske lidelser m.m.

Eldre som ønsker ønsker og treffe andre

Pris for tjenesten

 Dette er et gratis tilbud.

Samarbeidspartnere

 

 BeiarVekst og Frivilligsentralen

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Dagtilbud er ikke en lovpålagt tjeneste, men kan ytes for å dekke et hjelpebehov som gir rett til tjenesten etter lov om sosiale tjenester i Nav. Se blant annet sosialtjenesteloven § 12.

Lov

Forvaltningsloven
Sosialtjenesteloven

Forskrift

Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester

Retningslinje

Sammen om pårørende

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

  • Navn: Helse og omsorgs avdelingen
  • Postadresse: Moldjord 8110 MOLDJORD
  • Besøksadresse: 8110 MOLDJORD

Andre opplysninger

Sist oppdatert

20.10.2017 09:59