Helsekafé på BeiarVekst

Generelt

Beskrivelse

Bor du hjemme og har behov for å komme deg ut av en isolert tilværelse? Eller har pårørende behov for avlastning? Et dagtilbud gir deg mulighet for å delta på ulike aktiviteter eller rehabiliteringstiltak.

Beiarn kommune i sammarbeid med Frivillighetsentralen og BeiarVekst ønsker velkommen til et hyggelig treffpunkt 1 gang i uken. Vi er på Beiarvekst sit lokale på tollå

Det holdes åpent onsdager untatt ferier og heligdager. Dette informeres næremer om gjenom BeiarVekst.

Målgruppe

Eldre, funksjonshemmede, personer med psykiske lidelser m.m.

Eldre som ønsker ønsker og treffe andre

Pris for tjenesten

 Dette er et gratis tilbud.

Samarbeidspartnere

 

 BeiarVekst og Frivilligsentralen

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Dagtilbud er ikke en lovpålagt tjeneste, men kan ytes for å dekke et hjelpebehov som gir rett til tjenesten etter lov om sosiale tjenester i Nav.

Lov

Forvaltningsloven
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 12 Informasjon og generell forebyggende virksomhet

Forskrift

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

Retningslinje

Sammen om pårørende

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

  • Navn: Pleie- og omsorgsadministrasjon
  • Postadresse: Moldjord 8110 MOLDJORD
  • Besøksadresse: 8110 MOLDJORD

Andre opplysninger

Sist oppdatert

10.05.2017 10:19