Hjortevilt - fellingsstatistikk

Generelt

Beskrivelse

Etter avslutta jakt skal alle vald levere statistikk over årets jakt med opplysninger om felte dyr, sett elg/hjort og slaktevekter. Ved jaktas slutt skal det innleveres kjever av elg og hjort på et nærmere angitt tidspunkt.

Målgruppe

Vald og valdansvarlige.

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) med tilhørende forskrifter.


Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Statistikken leveres til kommunen innen 10 dager etter avslutta jakt for hver enkelt art.

Søknadsskjema

Statistikk føres på tilsendte skjemaer. Dersom det er behov for supplering, må det tas kontakt med kommunen.
Skjema finner du også på www.hjorteviltregisteret.no

 

Søknadsfrist

Skjemaene skal sendes til kommunen innen 10 dager etter avslutta jakt.

Søknaden sendes til

Beiarn Kommune
8110 Moldjord

Saksbehandling

Statistikken behandles av viltansvarlig, før den sendes til SSB.

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

  • Navn: Landbruks- og kulturadministrasjon
  • Leder: Ågot Eide
  • Postadresse: Moldjord 8110 MOLDJORD
  • Besøksadresse: 8110 MOLDJORD

Andre opplysninger

Sist oppdatert

26.06.2017 09:53