Husflid for barn

Arrangeres av Beiarn husflidslag. 6 kvelder fra slutten av oktober til begynnelsen av desember. Et gratis tilbud for barn og unge i skolealder. Aktiviteten varer i 2 timer og avsluttes med kveldsmat. Barna lærer ulike husflidsteknikker.