Informasjon om sceneinstruktørordningen i Ytre-Salten

Amatører kan søke om hjelp fra profesjonell instruktør, helt vederlagsfritt. Lag, foreninger, enkeltprosjekter, kor, skoler, eller andre som planlegger teaterprosjekter eller andre sceniske forestillinger.

Vi i Scenekunst i Nordland ønsker å minne om søknadsfristen for hjelp fra sceneinstruktør våren 2018, som er 1. desember. Sceneinstruktørordningen er et tilbud gjennom Nordland fylkeskommune og samarbeidskommuner, hvor amatører kan søke om hjelp fra profesjonell instruktør, helt vederlagsfritt. Vi arbeider med lag, foreninger, enkeltprosjekter, kor, skoler, eller andre som planlegger teaterprosjekter eller andre sceniske forestillinger.

 

I hovedsak tilbyr vi regihjelp. Det vil si at man får hjelp til å legge kunstnerisk konsept på forestillingen, instruksjon av aktører, og ellers tett oppfølging av produksjonen. Vi tar ikke på oss produsentansvar, og det er viktig at forestillingen således har et tydelig eierskap. Vi er også ofte konsulenter til en del av de produksjonsmessige arbeidsoppgavene vi ikke dekker selv, og gir veiledning til en fornuftig arbeidsstruktur. Det er også mulig å bare søke om slik konsulenthjelp.

 

Hvem får hjelp?

 

Det er ofte mange om beinet, og da er det gjerne de mest velfunderte prosjektene som tilgodesees. Det vil si at de har klare motiv og ambisjoner for forestillingen, en tydelig og utfyllende prosjektbeskrivelse, samt realistiske tidsrammer. Prioriteringene blir gjort av sceneinstruktør og scenekunstleder, i samråd med koordinatorene i deltagende kommuner. Hvor mye tid den enkelte kommune får er basert på innbyggerantall. I region Ytre-Salten har Beiarn ca. 7,5% av sceneinstruktørens tid, Bodø ca. 60 %, Gildeskål ca. 12,5%, og Meløy ca. 20%.

 

Alle får svar på søknad. Ved avslag vil vi likevel som regel tilby noe konsulenthjelp. Noen vil også få tilbud om hjelp til å bedre definere et prosjekt for senere søknad.

 

Vi er åtte instruktører som dekker sju regioner i Nordland, og årlig arbeider vi med om lag 4000 amatører og har i snitt opp mot 40.000 besøkende på våre forestillinger.

 

Søknadsskjema finner dere her: https://www.nfk.no/scenekunst-i-nordland/soknadsskjema/

 

Søknad sendes til meg på andalt@nfk.no.

 

Med vennlig hilsen

 

Anders Alterskjær

Sceneinstruktør i Ytre-Salten