INVITASJON TIL MØTE OM GENERASJONSSKIFTE I LANDBRUKET

Beiarn kommune inviterer til åpent møte om generasjonsskifte i landbruket torsdag 21. september kl. 12.00 – 15.00 på Granli grendehus, Laukslett.

Foreleser: Sivilagronom Jon Rannem, Steinkjer, rådgiver i eiendomsspørsmål og generasjonsskifte.

Dersom noen ønsker å diskutere egen prosess med Rannem i etterkant av møtet, ber vi om at dere sender en påmelding til landbrukskontoret innen 14. september.

Både eiere og aktuelle overtakere av landbrukseiendom er velkommen.