Gratis kommunale tomter

Vurderer du å bygge eget hus?

Beiarn kommunes regulerte hustomter på Tollå, Storjord og Moldjord er gratis for nye husbyggere. Dette gjelder inkl. tilknytning til vann og avløp.

Holmen boligfelt, Moldjord

Holmen boligfelt

Løssiheimen boligfelt, Tollånes

Løessiheimen boligfelt

Storjord boligfelt, Storjord (Kun tomt nr 1 er ledig)

Storjord boligfelt