Kommunestyremøte / Næringsdag 13. april

Næringsdagen er åpen for alle interesserte, og foregår på Moldjord skole fra kl 9.30

Saksliste    Møteinnkalling (pdf)

16/42 Næringsdag 13. APRIL 2016

Beiarn kommune, 07.04.2016
Monika Sande
ordfører

Det er møteplikt for kommunestyrets faste medlemmer. Øvrige lokalpolitikere og sentrale næringsaktører oppfordres til å møte

PROGRAM FOR NÆRINGSDAG 13. APRIL
KL. 09.30   Oppstart
Kl. 09.30   Velkommen vlMonika Sande, ordfører
Kl. 09.45   Kort om dagen vIMariann Høyen
Kl 10.00    SWOT Beiarn vlOle Petter Nybakk, rådmann
Kl 10.30    Forventninger v/Beiarn næringsforum
Kl.10.45    Kort pause, kaffepåfyll og beinstrekk
Kl 11. 00   Innledning vlAnita Overelv, Hamsundsenteret (tidligere trænafestivalen)
Kl 12.00    Lunch
Kl 12.45    Oppstar etter lunch. Prinsipper for arbeid med næringsutvikling
Kl 12.45    Innledning                                                                          til 13.15
                - Kort om mål og innsatsområder fra Strategisk Næringsplan vIMariann
                - Metoden kafedialog - regler og gjennomføring vIMariann
KL. 13.15   Kafedialog 
KL. 14.45   Oppsummering kafedialog
KL. 15.15   Avslutning hva nå?
KL. 1530     Slutt

  Møteinnkalling (pdf)