Kommunestyremøte 10. desember 2014

 
56/14 14/627  GODKJENNING AV PROTOKOLL
57/14 12/938  KOMMUNAL MEDFINANSIERING - VTA-PLASSER
58/14 14/317  BUDSJETT 2015
59/14 14/470  ERVERV AV TOMT FRA GNR. 16, BNR. 50
60/14 14/575  HOVEDPLAN VEI. HANDLINGSPLAN 2015 - 2018
61/14 12/133  BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN
62/14 13/693  RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN
63/14 13/696  OMSTILLING PLEIE OG OMSORG - BYGGING AV OMSORGSBOLIGER
64/14 14/527  BRUKERUTVALG BEIARN SYKEHJEM
65/14 14/487  NY ADMINISTRATIV ORGANISERING
66/14 14/534  MØTEPLAN 2015
67/14 14/629  HØRING - UTKAST TIL NY POSTLOV
68/14 14/313 REGJERINGENS ARBEID MED NY KOMMUNESTRUKTUR - BEIARN KOMMUNES ARBEID OG TILPASNING.
69/14 14/520 PROSJEKT "SYKKEL I SAL TEN"

Sakspapirer (innkalling)   Tilleggssaker   Møteprotokoll   Vedtak budsjett/økonomiplan

Dokumentene ligger ut til offentlg ettersyn på Beiarn Folkebibliotek

 

.