SAKSLISTE                   Innkalling               Møteprotokoll

Gruppemøte Beiarn SenterpartilBeiarn Arbeiderparti - Trones skole 9. februar kL. 20.00.


Referater
5/16 16/62 Godkjenning av protokoll - Kommunestyret
6/16 13/662 Samarbeidsprosjekt mellom kommunene Beiarn, Saltdal og Bodø. Skisseprosjekt for nye veiløsninger på deler av FV 812 og 813.
7/16 14/542 Strategisk næringsplan for Beiarn kommune
8/16 16/42 Ressursinnsats: Næring og utvikling
9/16 12/4 Iinterkommunale samarbeidsordninger - Eierstrategi  - 2.gangs behandling
10/16 15/424 Forvaltningsrevisjon - sykefravær


Dokumentene legges ut til offentlig ettersyn på Biblioteket og Servicetorget i Beiarn kommune.
Beiarn kommune, 04.02.2016
Monika Sande
Ordfører

Innkalling    Møteprotokoll