Kommunestyremøte 11. november 2015

SAKSLISTE                                     Hele innkallingen del 1   del 2 (valg) (pdf)   Sluttrapport kommunestruktur Møteprotokoll 

Gruppemøte: Beiarn Senterparti Beiarn Arbeiderparti – Trones skole søndag 8. november kl. 19.00.

Tematime: Orientering om partnerskapet mellom stat og kommune.

Referater

51/15 15/546 Godkjenning av protokoll – Kommunestyret

52/15 15/559 Bygdeutvikling - ny organisering

53/15 15/431 Brøyting av private veier 2015 - 2016 Brøytesatser

54/15 12/938 Søknad om utvidet kommunal medfinansiering til Beiarvekst AS for 2015 - VTA-plasser

55/15 15/489 Budsjettregulering 2015

56/15 15/31 Kjøp av parsell av gnr. 41, bnr. 30 Sigm. Troli & sønn ANS

57/15 15/213 Møtegodtgjørelse - nytt reglement

58/15 15/299 Forslag til ny arvbeidsmiljølov

59/15 14/313 Status og videre arbeid mot vedtak om fremtidig kommunestruktur

61/15 15/450 Valg av representant til Salten regionråd 2015 – 2019

62/15 15/448 Valg av opposisjonsleder 2015 - 2019

63/15 15/451 Valg til representantskap i interkommunale selskaper

64/15 15/454 Representant til nasjonalpark- og verneområdestyrene

65/15 15/465 Oppneving av representant til Salten friluftsråd 2015 - 2019

66/15 15/469 Valg av brukerutvalg – Beiarn sykehjem 2015 - 2019

67/15 15/470 Valg av råd for likestilling og funksjonshemmede 2015 - 2019

68/15 15/471 Valg av eldreråd 2015 - 2019

69/15 15/472 Valg av representant til kirkelig fellesråd 2015 - 2019

70/15 15/473 Valg av heimevernsnemnd 2015 - 2019

71/15 15/474 Valg av sakkyndig ankenemnd 2015 - 2019

72/15 15/476 Valg av representant til styret for Frivilligsentralen 2015 - 2019

73/15 15/477 Valg av Beredskapsråd 2015 - 2019

74/15 15/478 Oppnevning av møtefullmektiger for Forliksrådet 2015 - 2019

75/15 15/480 Valg av Skjønnsutvalg 2015 - 2019

76/15 15/482 Valg av representant til Storglomfjordfondet 2015 - 2019

77/15 15/485 Valg av Ungdomsråd 2015 - 2019

78/15 15/484 Valg av Barn og unges representant i plansaker

79/15 15/486 Oppneving av representant til Kultursamarbeidet i Salten 2015 - 2019

80/15 15/487 Valg av representant til styret i Salten kontrollutvalgservice 2015 - 2019

81/15 15/510 Valg av representant til Barnehagens samarbeidsutvalg

82/15 15/511 Valg av representanter til skolenes samarbeidsutvalg

83/15 15/551 Valg av Kraftutvalg 2015 - 2019

84/15 15/562 Valg av Administrasjonsutvalg 2015 – 2019

 

Beiarn kommune 05.1 1.15

Monika Sande

Hele innkallingen del 1   del 2 (pdf)    Sluttrapport kommunestruktur  Møteprotokoll