SAKSLISTE         Møteinnkalling    Referater     Protokoll fra møtet

Tematime: ((Om Salten Regionråd)).

Referater

1117 171160 Godkjenning av protokoll - Kommunestyret

2117 16/838 Kommuneplanens arealdel

3117 17/7 Motorferdsel i utmark - Forslag til retningslinjer

 4117 1611208 Endring av skolestuktur

 5117 17/41 Eiermelding

6117 16/675 Helse og miljøtilsyn Salten IKS -Endring av selskapsavatelen og valf av representanter til representantskapet

 7117 16/663 Endring av selskapsavtale Salten Brann IKS

8117 1611041 Endring av selskapsavtale IRIS Salten IKS - Valg av representantskapsmedlemmer til IRIS Salten IKS Tilsyn Salten IKS og Salten Brann IKS

9117 17/6 BOKS

10117 16/358 Finansrapportering - Resultat og rutiner

11/17 1611070 Eiendomsskatt på kraftverk 2017

12117 171146 Bruk av disposiasjonsfond til investering i flyktningeboliger

Dokumentene legges ut til offentlig ettersyn på Servicetorget og Bibliotektet.

Beiarn kommune, 06.03.2017 Monika Sande Ordfører.