Kommunestyremøte 16. desember 2015

SAKSLISTE                            Innkalling pdf  Møteprotokoll

Gruppemøte Beiarn Sp/Beiarn Ap - Trones skole 15/12 kL. 20.00.


ORIENTERING: FV 812/813. Kommunalleder Frank Movik orienterer om prosjektet.


85/15 15/623 Godkjenning av protokoll - kommunestyret

86/15 15/621 Interkommunalt prosjekt - kommunal beredskapsplikt i Salten

87/15 15/183 Tilskudd til utbedring av radongass

88/15 15/590 Kommunale retninslinjer - Flyktningetjenesten. Bosetting og deltakelse i introduksjonsprogram

89/15 15/413 Plan for bosetting av flyktninger2016 og 2017 - 2019.

90/15 15/530 Hovedplan vei - Handlingsplan 2016 - 2019 Prioritering av opprusting kommunale veier

91/15 15/534 Kommunal akutt døgnplass (KAD)

92/15 14/305 Fremtidig skolestruktur i Beiarn kommune

93/15 15/431 Brøyting av private veier 2015 -2016, brøytesatser

94/15 15/330 Budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019

Dokumentene legges ut til offentlig ettersyn på Biblioteket og Servicetorget i Beiarn kommune.


Beiarn kommune 03.12.2015

Monika Sande, ordfører

  Innkalling pdf