Kommunestyremøte 17. februar 2014

SAKSLISTE

Gruppemøter: Beiarn AP, Trones skole, søndag 16. februar kL. 20.00.

BB/BBL - Friviligsentralen, torsdag 13. februar kL. 19.00.

 

Tematime: Omstiling i pleie og omsorgssektoren v/Rune Devold.

Referater.

1/14 14173

Godkjenning av protokoll

2/14 12/36

Nedklassifisering av kommunale veier

3/14 13/207

Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper - forskrift.

4/14 13/567

Ppt - tjenesten

5/14 14/55

Tjenesteomráder i NAV - valg av tjenesteomráde

6/14 13/687

Salten - nordområdenes hovedstad

7/14 131739

Erverv av tomt i Tvervik gnr. 50/22

8/14 14/46

Utviklingsprogram for byregioner

 

I lukket møte vil ordføreren redegjøre for tre vedtak fattet i medhold av kommunelovens § 1 3 i

perioden desember 2013 - februar 2014.

Dokumentene legges ut til offentlig ettersyn på Servicetorget og Biblioteket i Beiarn

kommune.


Innkalling    Protokoll