Kommunestyremøte 19. januar 2015

SAKSLISTE

1/15             00/692                    Off.l.§5                 Rådmannens ledervilkårsavtale                           

     

RÅDMANNENS LEDERVILKÅRSAVTALE

OLE PETTER NYBAKK

Saksbehandler:     Monika Sande                      Arkiv: ANSR Nybakk, Ole Petter

Arkivsaksnr.:        00/692                                                                 Off.l.§5

Saksnr.:    Utvalg                                Møtedato

1/15           Kommunestyret                                                                 19.01.2015

1/15           Formannskapet                                                                   09.01.2015

 

Formannskapets behandling:

Innstilling til kommunestyret:

 

Saken legges fram for kommunestyret.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Monika Sande.

 

Saksutredning:

Saksdokumentene legges fram i møtet.

    

Beiarn kommune  09.01.2015

Monika Sande

Ordfører

Møteprotokoll