Kommunestyremøte 19. mars 2014

SAKSLISTE

Gruppemøter:

Beiarn Bygdeliste og Beiarn Senterparti - mandag 17. mars kl. 19.00 på Frivilligsentralen

Beiarn Arbeiderparti - tirsdag 18. mars kl. 20.00 på Trones skole

 

11/14 13/33

Høringsuttalelse til kommuneplanens arealdel for Bodø kommune 2014 – 2026.

12/14 12/8

Henstilling til stortinget om grunnlovsfesting av Det lokale selvstyret

13/14 14/66

Reservasjonsordning for fastleger

 

Eieropplæring i Beiarn kommune

- Kommunen som eier av selskaper

- Interkommunalt eierskap.

Les hele innkallinga
Her er protokollen fra møtet.